header
Kontakt

AJ Team, s.r.o.
Široká 31
831 07 Bratislava
Slovakia


tel: +421 2 48 7000 81
e-mail: ajteam@ajteam.sk

 

Rodinné domy

Bytové a polyfunkčné objekty

Priemyselné objekty a haly

Obchodné meno: AJ Team, s.r.o.
Sídlo: Široká 31, 831 07 Bratislava
Zastúpený: Jaroslav Križan, konateľ
Aleš Čík, konateľ
IČO: 43872972
DIČ: 2022520720
IČ DPH: SK2022520720
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2624180109/1100
Osoby oprávnené na rokovanie o zmluve: Jaroslav Križan, konateľ
Číslo telefónu: 02/ 48700081
Číslo faxu: 02/ 48700082
E-mail: ajteam@ajteam.sk
Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: Oddiel Sro, vložka č. 49948/B

 


Zobraziť AJ Team na väčšej mape